Hlášení o porušení - Mgr. Jitka Valová - samostatný pojišťovací zprostředkovatel

Title
Přejít na obsah
Hlášení porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění

Prostřednictvím  tohoto zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu  můžete hlásit porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci  pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se  vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění  a přímo použitelných  předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění.
Hlášení lze podat anonymně, pokud ale očekáváte naši reakci, sdělte nám, prosím, Vaše kontaktní údaje.
Hlášení  můžete provést také prostřednictvím písemného podání zaslaného na  adresu Mgr. Jitka Valová, Palliardiho 1347/47, 66902 Znojmo
V souladu  se zákonem 170/2018 Sb. Vám jsme při dodržení shora uvedených podmínek  schopni zajistit ochranu včetně ochrany osobních údajů, ledaže je  zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v souvislosti s dalším  vyšetřováním nebo následným soudním řízením. Poučení o zpracování  osobních údajů dle čl. 13 GDPR naleznete zde >>>.
Veškerá hlášení budou vyhodnocena vnitřním kontrolním systémem v souladu s platným právním řádem a příslušnou interní normou.
Podání hlášení :


KANCELÁŘ:
Palliardiho 1347/47
66902 Znojmo
(za Kauflandem Jarošova ul.,
vchod z boku domu )NONSTOP  mobil :  603140931
telefon:    511111598
email:       jitka "zavináč" valova.cz
Návrat na obsah